Baca paguneman ieu di handap !Suci : Ris, kumaha saratna ngajukeun beasiswa prestasi teh?Aris : aya tilu sarat.Suci : naon wae, ris?Aris : saratna, peunteun rapor rata-rata 80, kungsi jadi pinunjul pasanggiri dibukukeun ku piala atawa sertifikat, jeung diidinan ku kolot, dibukukeun ku surat izin.Suci : oh,kitu. Aris rek ngajukeun beasiswa?Aris : nya arek atuh, sugan we di tarima, ari Suci?Suci : abdi ge arek atuh. Bareng nya, Ris, ngajukeun na.Aris : hayu.Naon jejer paguneman di luhur teh?

temakuis-postingan

Baca paguneman ieu di handap !Suci : Ris, kumaha saratna ngajukeun beasiswa prestasi teh?Aris : aya tilu sarat.Suci : naon wae, ris?Aris : saratna, peunteun rapor rata-rata 80, kungsi jadi pinunjul pasanggiri dibukukeun ku piala atawa sertifikat, jeung diidinan ku kolot, dibukukeun ku surat izin.Suci : oh,kitu. Aris rek ngajukeun beasiswa?Aris : nya arek atuh, sugan we di tarima, ari Suci?Suci : abdi ge arek atuh. Bareng nya, Ris, ngajukeun na.Aris : hayu.Naon jejer paguneman di luhur teh?

  1. Ngajukeun beasiswa prestasi
  2. Peunteun rapot alus
  3. Ngajukeun sertifikat pasanggiri
  4. Idin miluan pasanggiri
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: A. Ngajukeun beasiswa prestasi.

Dilansir dari Ensiklopedia, baca paguneman ieu di handap !suci : ris, kumaha saratna ngajukeun beasiswa prestasi teharis : aya tilu sarat.suci : naon wae, risaris : saratna, peunteun rapor rata-rata 80, kungsi jadi pinunjul pasanggiri dibukukeun ku piala atawa sertifikat, jeung diidinan ku kolot, dibukukeun ku surat izin.suci : oh,kitu. aris rek ngajukeun beasiswaaris : nya arek atuh, sugan we di tarima, ari sucisuci : abdi ge arek atuh. bareng nya, ris, ngajukeun na.aris : hayu.naon jejer paguneman di luhur teh ngajukeun beasiswa prestasi.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *