Bacalah kisah berikut!Tsa’labah adalah seorang sahabat Rasulullah yang tekun beribadah, memiliki kehidupan yang sulit dan meminta kepada Rasulullah untuk mendoakannya agar Allah menghilangkan semua kemiskinan dan memberi rezeki yang banyak, kemudian Rasulullah memberikan nasehat kepada Tsa’labah agar mensyukuri harta yang dimilikinya akan tetapi Tsa’labah tetap bersikeras agar Rasulullah mendoakannya menjadi kaya, akhirnya Rasulullah memberikan kambing betina yang sedang bunting kepada Tsa’labah agar dipelihara dengan baik. Tsa’labah yang dulu miskin dan lusuh telah berubah menjadi orang kaya yang terpandang. Kambingnya berjumlah ribuan. Di setiap lembah dan bukit terdapat kambing-kambing Tsa’labah. Dengan demikian setiap hari Tsa’labah disibukkan mengurus harta kekayaannya. Ia yang dulu setiap shalat lima waktu selalu berjamaah di masjid, sekarang hanya datang ke masjid pada waktu shalat zuhur dan Ashar saja.Berdasarkan kisah tersebut cara menghindari sikap tercela adalah?

Bacalah kisah berikut!Tsa'labah adalah seorang sahabat Rasulullah yang tekun beribadah, memiliki kehidupan yang sulit dan meminta kepada Rasulullah untuk mendoakannya agar Allah menghilangkan semua kemiskinan dan memberi rezeki yang banyak, kemudian Rasulullah memberikan nasehat kepada Tsa'labah agar mensyukuri harta yang dimilikinya akan tetapi Tsa'labah tetap bersikeras agar Rasulullah mendoakannya menjadi kaya, akhirnya Rasulullah memberikan kambing betina yang sedang bunting kepada Tsa'labah agar dipelihara dengan baik. Tsa'labah yang dulu miskin dan lusuh telah berubah menjadi orang kaya yang terpandang. Kambingnya berjumlah ribuan. Di setiap lembah dan bukit terdapat kambing-kambing Tsa'labah. Dengan demikian setiap hari Tsa'labah disibukkan mengurus harta kekayaannya. Ia yang dulu setiap shalat lima waktu selalu berjamaah di masjid, sekarang hanya datang ke masjid pada waktu shalat zuhur dan Ashar saja.Berdasarkan kisah tersebut cara menghindari sikap tercela adalah?

Bacalah kisah berikut!Tsa’labah adalah seorang sahabat Rasulullah yang tekun beribadah, memiliki kehidupan yang sulit dan meminta kepada Rasulullah untuk mendoakannya agar Allah menghilangkan semua kemiskinan dan memberi rezeki yang banyak, kemudian Rasulullah memberikan nasehat kepada Tsa’labah agar mensyukuri harta yang dimilikinya akan tetapi Tsa’labah tetap bersikeras agar Rasulullah mendoakannya menjadi kaya, akhirnya Rasulullah memberikan kambing betina yang sedang bunting kepada Tsa’labah agar dipelihara dengan baik. Tsa’labah yang dulu miskin dan lusuh telah berubah menjadi orang kaya yang terpandang. Kambingnya berjumlah ribuan. Di setiap lembah dan bukit terdapat kambing-kambing Tsa’labah. Dengan demikian setiap hari Tsa’labah disibukkan mengurus harta kekayaannya. Ia yang dulu setiap shalat lima waktu selalu berjamaah di masjid, sekarang hanya datang ke masjid pada waktu shalat zuhur dan Ashar saja.Berdasarkan kisah tersebut cara menghindari sikap tercela adalah?

  1. selalu bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah
  2. tidak bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah
  3. kurang bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah
  4. lupa bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: A. selalu bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah.

Dilansir dari Ensiklopedia, bacalah kisah berikut!tsa’labah adalah seorang sahabat rasulullah yang tekun beribadah, memiliki kehidupan yang sulit dan meminta kepada rasulullah untuk mendoakannya agar allah menghilangkan semua kemiskinan dan memberi rezeki yang banyak, kemudian rasulullah memberikan nasehat kepada tsa’labah agar mensyukuri harta yang dimilikinya akan tetapi tsa’labah tetap bersikeras agar rasulullah mendoakannya menjadi kaya, akhirnya rasulullah memberikan kambing betina yang sedang bunting kepada tsa’labah agar dipelihara dengan baik. tsa’labah yang dulu miskin dan lusuh telah berubah menjadi orang kaya yang terpandang. kambingnya berjumlah ribuan. di setiap lembah dan bukit terdapat kambing-kambing tsa’labah. dengan demikian setiap hari tsa’labah disibukkan mengurus harta kekayaannya. ia yang dulu setiap shalat lima waktu selalu berjamaah di masjid, sekarang hanya datang ke masjid pada waktu shalat zuhur dan ashar saja.berdasarkan kisah tersebut cara menghindari sikap tercela adalah selalu bersyukur dengan nikmat yang diberikan allah.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *