Bacalah pernyataan berikut dengan seksama! 1) VOC mengajak Sultan Agung berunding. 2) VOC memiliki perlengkapan senjata lebih baik. 3) Pasukan Mataram kehabisan sumber makanan. 4) Sultan Agung menerima bujukan Belanda agar menghentikan peperangan. 5) Pasukan Mataram kelelahan. Fakta penyebab kekalahan Sultan Agung dalam serangannya kedua ke Batavia ditunjukan oleh angka?

Bacalah pernyataan berikut dengan seksama! 1) VOC mengajak Sultan Agung berunding. 2) VOC memiliki perlengkapan senjata lebih baik. 3) Pasukan Mataram kehabisan sumber makanan. 4) Sultan Agung menerima bujukan Belanda agar menghentikan peperangan. 5) Pasukan Mataram kelelahan. Fakta penyebab kekalahan Sultan Agung dalam serangannya kedua ke Batavia ditunjukan oleh angka?

  1. 1), 2), dan 3)
  2. 1), 3), dan 4)
  3. 2), 3), dan 4)
  4. 2), 3), dan 5)
  5. 2), 4), dan 5)
Baca Juga :  Peran serta dalam usaha mempertahankan negara di lingkungan keluarga adalah?

Jawaban: D. 2), 3), dan 5).

Dilansir dari Ensiklopedia, bacalah pernyataan berikut dengan seksama! 1) voc mengajak sultan agung berunding. 2) voc memiliki perlengkapan senjata lebih baik. 3) pasukan mataram kehabisan sumber makanan. 4) sultan agung menerima bujukan belanda agar menghentikan peperangan. 5) pasukan mataram kelelahan. fakta penyebab kekalahan sultan agung dalam serangannya kedua ke batavia ditunjukan oleh angka 2), 3), dan 5).

Baca Juga :  DI MAKAM BAPA Énjing lebaran. Dinten ieu panungtungan abdi shaum. Alhamdulillah shaum téh tamat. Upami lebaran téh abdi mah sok resep, seueur kajantenan nu ngan sataun sakali kapendakna. Takbiran di masjid sareng réréncangan, ngadamel kuéh sareng bibi, ngadamel kupat sareng mamah, dipangmésérkeun acuk lebaran, sepatu lebaran. Jaba upami pendak sareng wargi-wargi sok dipasihan artos kanggo jajan. Tapi diantara sakitu seueurna karesep dina waktos lebaran téh, aya nu pang diantos-antos, nyaéta ka makam Bapak. Abdi mah sok resep wé. Abdi mah sok hayang ngadongéng ka Bapa téh. Najan teu pendak langsung. Abdi teu kantos émut kana raray-rarayna acan ka Bapa téh. Nuju abdi alit kénéh pisan, Bapa ngantunkeun abdi sareng Mamah. Upami teu aya potona mah, abdi téh jigana moal apal sekedik-kedik acan ka Bapa téh. Untuk wé Mamah rajin nyimpen foto nuju nikahan sareng Bapa. Ari ceuk abdi mah, kasep da Bapa téh. Hanjakal yuswana teu panjang, namun untung aya lebaran. Waktos lebaran, abdi tos ngarep-ngarep diajak ka makam ku Mamah ti barang gugah. Basa ku Nini di gugahkeun dipiwarang sholat subuh, anu ka émut pangpayuna téh, asik.engké siang ka makam Bapak. Tos bérés sholat ‘Ied, bérés sasalaman sareng anu aya di bumi, sareng nu nepangan Nini, ogé tatanggi nu pendak di jalan, abdi diajak ke makam. Horéééé..! Abdi dugi ka makam. Panon téh teu ka mamana heula, langsung manteng ka makam Bapak. Payuneun makam Bapa, abdi cingogo gédéngeun Mamah. Waktos panangan Mamah ranggah ngado’a, abdi ogé pipilueun . abdi teu teurang naon nu ku Mamah diaos, ngan katingal lambeyna kunyam kunyem ah abdi mah jongjon wé ngadongéng ka bapa téh. Éh ngawitan mah muhun ngadua kétang muga-muga bapa lebet ka Surga. 1. Wangun karangan di luhur kaasup kana?

Leave a Comment