Bentuk interaksi antarruang ditunjukkan oleh pernyataan?

Bentuk interaksi antarruang ditunjukkan oleh pernyataan?

Bentuk interaksi antarruang ditunjukkan oleh pernyataan?

  1. petani mengembangkan tanaman padi di sawah irigasi
  2. pengembangan jenis transportasi kereta api didataran rendah
  3. penduduk dataran tinggi membeli bahan makanan pokok didataran rendah
  4. jenis mata pencaharian penduduk didataran tinggi relatif beragam
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. penduduk dataran tinggi membeli bahan makanan pokok didataran rendah.

Dilansir dari Ensiklopedia, bentuk interaksi antarruang ditunjukkan oleh pernyataan penduduk dataran tinggi membeli bahan makanan pokok didataran rendah.