Cara menjaga dan melestarikan budaya daerah adalah?

Cara menjaga dan melestarikan budaya daerah adalah?

  1. mencintai budaya lain dengan merendahkannya
  2. memilih belajar kebudayaan asing
  3. mengajarkan kebudayaan kepada generasi penerus agar tidak musnah
  4. mengenalkan budaya dari negara tetangga
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. mengajarkan kebudayaan kepada generasi penerus agar tidak musnah.

Dilansir dari Ensiklopedia, cara menjaga dan melestarikan budaya daerah adalah mengajarkan kebudayaan kepada generasi penerus agar tidak musnah.

Leave a Comment