Haji Sufyan selalu melakukan akikah setiap istrinya melahirkan anak, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Anaknya berjumlah 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Kambing yang telah disembelih oleh Haji Sufyan sejak anak pertama sampai anak bungsunya sebanyak?

Berikut jawaban dari pertanyaan “haji sufyan selalu melakukan akikah setiap istrinya melahirkan anak, sesuai dengan sunnah rasulullah saw. anaknya berjumlah 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. kambing yang telah disembelih oleh haji sufyan sejak anak pertama sampai anak bungsunya sebanyak?”

“Tuhan! Kepadamu kami bergantung! Kepada-Mu kami mengadukan segala jeritan hati. Sadarkanlah mereka yang telah berbuat murka. Terimalah amal mereka yang telah menjadi korban keganasan itu. Selamatkanlah negeri kami, Maluku tercinta!” ucap Bapak Pendeta.“Amin!” sambut hadirin. Nilai yang terdapat dalam kutipan cerita tersebut adalah?

Berikut jawaban dari pertanyaan ““tuhan! kepadamu kami bergantung! kepada-mu kami mengadukan segala jeritan hati. sadarkanlah mereka yang telah berbuat murka. terimalah amal mereka yang telah menjadi korban keganasan itu. selamatkanlah negeri kami, maluku tercinta!” ucap bapak pendeta.“amin!” sambut hadirin. nilai yang terdapat dalam kutipan cerita tersebut adalah?”

No More Posts Available.

No more pages to load.