Baca paguneman ieu di handap !Suci : Ris, kumaha saratna ngajukeun beasiswa prestasi teh?Aris : aya tilu sarat.Suci : naon wae, ris?Aris : saratna, peunteun rapor rata-rata 80, kungsi jadi pinunjul pasanggiri dibukukeun ku piala atawa sertifikat, jeung diidinan ku kolot, dibukukeun ku surat izin.Suci : oh,kitu. Aris rek ngajukeun beasiswa?Aris : nya arek atuh, sugan we di tarima, ari Suci?Suci : abdi ge arek atuh. Bareng nya, Ris, ngajukeun na.Aris : hayu.Naon jejer paguneman di luhur teh?

Berikut jawaban dari pertanyaan “baca paguneman ieu di handap !suci : ris, kumaha saratna ngajukeun beasiswa prestasi teh?aris : aya tilu sarat.suci : naon wae, ris?aris : saratna, peunteun rapor rata-rata 80, kungsi jadi pinunjul pasanggiri dibukukeun ku piala atawa sertifikat, jeung diidinan ku kolot, dibukukeun ku surat izin.suci : oh,kitu. aris rek ngajukeun beasiswa?aris : nya arek atuh, sugan we di tarima, ari suci?suci : abdi ge arek atuh. bareng nya, ris, ngajukeun na.aris : hayu.naon jejer paguneman di luhur teh?”