Gambar yang mempunyai arti melebih-lebihkan atau mengubah bentuk dinamakan?

Gambar yang mempunyai arti melebih-lebihkan atau mengubah bentuk dinamakan?

  1. lukisan
  2. karikatur
  3. kartun
  4. dekoratif
  5. komik

Jawaban: B. karikatur

Menurut Variansi.com, gambar yang mempunyai arti melebih-lebihkan atau mengubah bentuk dinamakan karikatur.

Tinggalkan komentar