temakuis-postingan

Kamampuh dina narjamahkeun ngenaan kekecapan,menyusun kalimat, menyusun alinea jeung ngalarapkeun ejaan, nyaeta harti tina?

Kamampuh dina narjamahkeun ngenaan kekecapan,menyusun kalimat, menyusun alinea jeung ngalarapkeun ejaan, nyaeta harti tina?

  1. Sosiolinguistik
  2. Sematik
  3. Gramatikal
  4. Didaktik
  5. Ensiklopedia

Jawaban: C. Gramatikal.

Dilansir dari Ensiklopedia, kamampuh dina narjamahkeun ngenaan kekecapan,menyusun kalimat, menyusun alinea jeung ngalarapkeun ejaan, nyaeta harti tina gramatikal.