Kamampuh dina narjamahkeun ngenaan kekecapan,menyusun kalimat, menyusun alinea jeung ngalarapkeun ejaan, nyaeta harti tina?

temakuis-postingan

Kamampuh dina narjamahkeun ngenaan kekecapan,menyusun kalimat, menyusun alinea jeung ngalarapkeun ejaan, nyaeta harti tina?

  1. Sosiolinguistik
  2. Sematik
  3. Gramatikal
  4. Didaktik
  5. Ensiklopedia

Jawaban: C. Gramatikal.

Dilansir dari Ensiklopedia, kamampuh dina narjamahkeun ngenaan kekecapan,menyusun kalimat, menyusun alinea jeung ngalarapkeun ejaan, nyaeta harti tina gramatikal.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *