Kecap-kecap ieu di handap kaasup kana kecap rundayan anu dirarangkenan ku rarangken tukang ing-/ning-, iwal?

temakuis-postingan

Kecap-kecap ieu di handap kaasup kana kecap rundayan anu dirarangkenan ku rarangken tukang ing-/ning-, iwal?

  1. Estuning
  2. Rasaning
  3. Suling
  4. Papadaning
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. Suling.

Dilansir dari Ensiklopedia, kecap-kecap ieu di handap kaasup kana kecap rundayan anu dirarangkenan ku rarangken tukang ing-/ning-, iwal suling.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *