temakuis-postingan

Nabi ibrahim dikenal dengan sebutan?

Nabi ibrahim dikenal dengan sebutan?

  1. . abul anbiya
  2. Abul Jahal
  3. Abu Bashar
  4. Abu Lahab
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: A. . abul anbiya.

Dilansir dari Ensiklopedia, nabi ibrahim dikenal dengan sebutan . abul anbiya.