Salah sahiji ciri artikel nyaeta lugas, maksudnya?

temakuis-postingan

Salah sahiji ciri artikel nyaeta lugas, maksudnya?

  1. sagala katerangan anu didadarkeun kudu ngabogaan dasar
  2. masalah atawa tema anu dipilih didadarkeun nyosok jero
  3. diteupikeun luyu jeung data sarta fakta anu aya
  4. tulisan langsung nuju pasualan
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: D. tulisan langsung nuju pasualan.

Dilansir dari Ensiklopedia, salah sahiji ciri artikel nyaeta lugas, maksudnya tulisan langsung nuju pasualan.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *