Sesuai dengan pesan alQuran dalam surat al Hujurat apabila terdapat berita yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka hal yang dilakukan?

Sesuai dengan pesan alQuran dalam surat al Hujurat apabila terdapat berita yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka hal yang dilakukan?

  1. Tabayun
  2. Mendiamkan
  3. Menerimanya
  4. Menyimpannya
  5. Menolaknya

Jawaban: A. Tabayun.

Dilansir dari Ensiklopedia, sesuai dengan pesan alquran dalam surat al hujurat apabila terdapat berita yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka hal yang dilakukan tabayun.

Tinggalkan komentar