Sistem pembagian kekuasaan dibagi menjadi tiga yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. menurut siapakah teori tersebut?

Sistem pembagian kekuasaan dibagi menjadi tiga yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. menurut siapakah teori tersebut?

  1. UUD NRI tahun 1945
  2. J.J Rousseau
  3. John Locke
  4. Montesquieu
  5. Semua jawaban benar
Baca Juga :  Dibidang ekonomi, masyarakat arab pra islam telah memiliki mata pencaharian yang tetap. Diantara mereka mereka ada yang bertani, berternak, dan berdagang. Bahkan suku quraisy merupakan penduduk mekah yang memegang peranan penting dalam perniagaan di jazirah arab. Mereka mendapat pengalaman perniagaan dari orang orang yaman yang pindah ke mekkah, namun ada perekonomian masyarakat arab yang bertentangan dengan ajaran islam yaitu?

Jawaban: D. Montesquieu.

Dilansir dari Ensiklopedia, sistem pembagian kekuasaan dibagi menjadi tiga yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. menurut siapakah teori tersebut montesquieu.

Baca Juga :  Berikut ini yang termasuk konjungsi adalah?

Leave a Comment