Struktur teks hasil observasi kang mujudake andharan umum ngenani teks laporan hasil observasi diarani?

Struktur teks hasil observasi kang mujudake andharan umum ngenani teks laporan hasil observasi diarani?

Struktur teks hasil observasi kang mujudake andharan umum ngenani teks laporan hasil observasi diarani?

  1. Pambuka
  2. Panutup
  3. Saran
  4. Isi
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: A. Pambuka.

Dilansir dari Ensiklopedia, struktur teks hasil observasi kang mujudake andharan umum ngenani teks laporan hasil observasi diarani pambuka.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *