Suatu disiplin ilmu yang membahas hukum-hukum syar’i yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, seperti halal, haram, sunnah, makruh, dan jaiz, juga berkaitan dengan batal atau sah merupakan pengertian fiqih menurut?

Suatu disiplin ilmu yang membahas hukum-hukum syar’i yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, seperti halal, haram, sunnah, makruh, dan jaiz, juga berkaitan dengan batal atau sah merupakan pengertian fiqih menurut?

  1. Bahasa
  2. Istilah usul fiqih
  3. Imam Abu Hanifah
  4. Istilah fiqih
  5. Imam Syafi’i
Baca Juga :  Bahan dari plastik banyak digunakan sebagai wadah berbagai minuman dan makanan karena sifatnya?

Jawaban: B. Istilah usul fiqih.

Dilansir dari Ensiklopedia, suatu disiplin ilmu yang membahas hukum-hukum syar’i yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, seperti halal, haram, sunnah, makruh, dan jaiz, juga berkaitan dengan batal atau sah merupakan pengertian fiqih menurut istilah usul fiqih.

Baca Juga :  Berikut ini adalah beberapa teladan yang dapat diambil dari kiai Kholil al-Bangkalani, kecuali?

Leave a Comment