Talak yang tidak membolehkan suami rujuk kepada istri adalah?

temakuis-postingan

Talak yang tidak membolehkan suami rujuk kepada istri adalah?

  1. Fasakh
  2. Talak Bain
  3. Hadanah
  4. Talak Tebus
  5. Talak Raj’iyah

Jawaban: E. Talak Raj’iyah.

Dilansir dari Ensiklopedia, talak yang tidak membolehkan suami rujuk kepada istri adalah talak raj’iyah.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *