Talak yang tidak membolehkan suami rujuk kepada istri adalah?

Talak yang tidak membolehkan suami rujuk kepada istri adalah?

  1. Fasakh
  2. Talak Bain
  3. Hadanah
  4. Talak Tebus
  5. Talak Raj’iyah

Jawaban: E. Talak Raj’iyah.

Dilansir dari Ensiklopedia, talak yang tidak membolehkan suami rujuk kepada istri adalah talak raj’iyah.

Tinggalkan komentar