We have …books in our studio?

We have …books in our studio?

  1. several
  2. a little
  3. much
  4. any
  5. Semua jawaban benar
Baca Juga :  Perhatikan nama-nama nabi dan rasul berikut ini!(1) Nabi Muhammad SAW(2) Nabi Adam AS(3) Nabi Nuh AS(4) Nabi Musa AS(5) Nabi Ayyub AS Yang termasuk Rasul Ulul „Azmi adalah nabi nomor?

Jawaban: A. several.

Baca Juga :  Gatekna tembang dolanan ing ngisor iki!GETHUK Sore-sore padhang bulan, Ayo kanca padha dolanan, Rene-rene bebarengan, Rame-rame, e dha gegojegan Kae-kae rembulane, Yen disawang kok ngawe-awe, Kaya-kaya ngelingake, Kanca-kanca aja turu sore-sore Reff:Gethuk asale soko telo, Mata ngantuk iku tambane apa Gethuk asale soko telo, Yen ra pethuk atine rada gejaLa ngono mas ojo-aja ngono, Kadung janji mas aku mengko gelo Purwakanthi kang runtut swarane diarani purwakanthi guru swara. Tembang ing dhuwur migunakake purwakanthi guru swara. Perangan kang nuduhake purwakanthi guru swara, yaiku ... Kae kae rembulane, yen disawang kok ngawe-awe?

Dilansir dari Ensiklopedia, we have …books in our studio several.

Leave a Comment